இன்ஃபோசிஸ் வென்றது எப்படி? – ஒரு விரிவான கதை

தாராளமயமாக்கல் இந்தியாவை உலகின் மென்பொருள் தலைநகரமாக மாற்றியது. இந்தியாவின் வெற்றிகரமான மென்பொருள் நிறுவனமான இன்ஃபோசிஸ் உருவான கதை இது. வேதிகா காந்த் என்பவர் ஓர் இணைய இதழில் (https://fiftytwo.in) எழுதிய நீண்ட கட்டுரையின் மொழியாக்கம்.

My Tamil translation of Vedica Kant’s “Source Code
published in Kizhakkutoday website.

%d bloggers like this: