சில பழைய பதிவுகள்

கொற்றவை நாவல் ஒரு பார்வை

விஷ்ணுபுரம் நாவல் வாசகர் பார்வை

எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடனுடன் சில நாட்கள்

கலங்கிய நதி நாவல் உரை

எழுத்தாளர் பிஏ கிருஷ்ணனுடன் ஒரு சந்திப்பு

எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் ஜூலை 2015 கலிஃபோர்னியா வந்தபோது நடந்த நிகழ்வில் பேசிய ஐந்து நிமிட உரை

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: